ELEKTROLYTISK HARDFORKROMMING

VÅR SPESIALITET ER INNEN FØLGENDE OMRÅDER

 - ELEKTROLYTISK  OVERFLATEBEHANDLING

 - SLITASJETEKNIKK, HARDFORKROMMING

 - HYDRAULIKKSERVICE 

 - RENOVERING AV HYDRAULISKE STEMPELSTENGER   

 - PRODUKSJON AV HYDR. SYLINDRE ETTER MÅL    

 - SYLINDERBORRING, VEIVAKSELSLIPING    

 - TOPPLOKK REPARASJONER   

 - SPESIALIST I KERAMISK BELEGG

 - DREIING, FRESING, SLIPING

   

 - PROPELL/AKSEL REPARASJONER

 - MELLOMAKSEL PROD. / REP.   

 

 - HVITMETALLSTØPING / LAGERSTØPING

 - SVEISING AV ALLE TYPER METALLER 

 - KRANSERVICE / OVERHALINGER

 

    Avdelingen satser ekstra sterkt innenfor området, elektrolytisk hardforkromming og keramisk / termisk overflatebehandling, hvor vi bygger på mer enn 35 års erfaring og kompetanse. 

   Selskapet er det eneste nord for Trondheim innen elektrolytisk overflatebehandling, og er en av de ledende innen dette spesialfeltet i Norge i dag. Vi tilby tjenester innen mekanisk vedlikehold, slitasjeteknikk og reparasjoner.

Prosjekt i utvikling/testing. Hardforkromming av turbinskovler for Pelton turbin. Ønsket effekt : Øket levetid, lavere friksjon. Tilhører: Niingen Kraftverk, Bogen (øverst) og Guolas Kraftstasjon, Kåfjord

press to zoom

Prosjekt i utvikling/testing. Hardforkromming av turbinskovler for Pelton turbin. Ønsket effekt : Øket levetid, lavere friksjon. Tilhører: Niingen Kraftverk, Bogen (øverst) og Guolas Kraftstasjon, Kåfjord

press to zoom

press to zoom

Prosjekt i utvikling/testing. Hardforkromming av turbinskovler for Pelton turbin. Ønsket effekt : Øket levetid, lavere friksjon. Tilhører: Niingen Kraftverk, Bogen (øverst) og Guolas Kraftstasjon, Kåfjord

press to zoom
1/58
Hardforkromming

Utfelling av krom ved elektrolytisk pålegging er en meget komplisert prosess, men også et meget interessant spesial- område i metallforedling. Det finnes ingen industri i dag hvor ikke hardforkromming med stor fordel kan anvendes mot slitasje, korrosjon, termisk og kjemisk skade på maskindeler. Dermed kan man også utbedre skader på maskindeler som ellers måtte kasseres.

Hva er hardforkromming

I motsetning til glans forkromming (som kun er et meget tynt belegg pålagt et solid nikkel eller kobber underlag) er hardforkromming et tykkere belegg direkte på grunnmaterialet. Hardkrom har ca. korunds hardhet og skjærer glass. Forutsetning for å oppnå førsteklasses hardkrom, er at man tar hensyn til grunnmaterialet og at vi får   oppgave over hva man tilsikter med forkrommingen. Vi vil da med vår mangeårige erfaring benytte en fremgangsmåte, elektrolytt og apparatur som mulig gjør den ønskede kvaliteten.

Anvendelsesområde

Hardforkromming har på grunn av sin store evne til å motstå korrosjon og slitasje funnet stor anvendelse i for eksempel anleggsbransjen, offshore, skipsindustri, mekanisk industri, kraftverksindustri, papir, plast, fly og romfart, kjemisk- og næringsmiddelindustri. Ellers kan hardkrom brukes til å reparere alle slitte maskindeler, tetnings- og glideflater. Man bør være oppmerksom på at i lagerleier og glideflater må hardforkrommede deler alltid løpe i lagermetall som er bløtere en hardkrom. Krom mot krom må ikke forekomme i glidelager.

Egenskaper

Hovedegenskaper ved elektrolytisk utfelt krom er: Direkte ionebinding til grunnmaterialet som innebærer at belegget kan slites helt ut uten å slippe. Ved test hos SINTEF er det dokumentert større heft til grunnmaterialet enn 55 MPa(max på testutstyr), 3 veis duktilitetstest opp til 25% bøying uten at belegget løsner.

Smeltepunkt ca.  1800 Co- Anløpspunkt ca. 450 Co.

Hardhet 900-1200 Brinell, 65-70 Rockwell Co.

Farge: Blå - hvit platina - lign. Bestandig mot: De fleste gasser, alkalier, salter og syrer, dog ikke saltsyre og kokende svovelsyre.

Kjemisk passiv: Meget motstandsdyktig mot luftensinnvirkning.

Adhesjonskraft: Liten, virker frastøtende på vann, farge, olje, lakk og lar seg ikke tinnlodde. Meget bestandig mot riper.

Ekstremt slitesterk.

Hydraulikk

Hydrauliske stempelstenger hardforkrommes hovedsakelig for å få en effektiv beskyttelse mot korrosjon og gir en blank tett overflate som ikke sliter pakninger. Normalt pålegges 30-50 my, i sure miljøer for eksempel på skip og innen fiskeindustri er det å anbefale 80- 120 my belegg eller mer. Dette gir et diffusjonstett belegg og tilsvarer bedre enn syrefast korrosjonsmessig sett.

Vi har utviklet en metode som gjør at vi kan påta oss reparasjoner av  alle typer hydrauliske stempelstenger til meget gunstige priser.

Hvilke metaller hardforkrommes

Hardforkromming kan utføres på jern, stål og de fleste høylegerte stål samt kobber og messing. Ofte kan man ved hjelp av hardforkromming på et ulegert kullstoffstål oppnå resultater som langt overgår høylegerte stål.

Hardforkromming kan med stor fordel anvendes påfor eksempel: Hydrauliske stempelstenger, ventiler, spindler, lagerflater, tetteringsflater, veivaksler / kamakslinger, propellakselhylser, pressformer, støpeformer, valser, pumperotorer etc.

Reparasjonskostnadene ligger normalt på 50 - 70 % av nytt.

Økt levetid 200 - 800 %. reforkromming innenfor samme kategori. Alt etter type bruk.

Hvordan renoverer vi Deres slitte maskindel?

Den slitte/skadde overflate slipes/dreies ren. Dernest enkes gjenstanden i forskjellige elektrolytiske bad for påføring av det ønskede hardkrombelegg. Når ønsket tykkelse er oppnådd - slipes delen til det

riktige mål. Hardheten på belegget er nå 65-70 rockwell C. En maskindel som er reparert med hardkrom,
kan selvsagt repareres igjen og igjen.

En viktig faktor! Temperaturen i den elektrolytiske prosessen er på ca. 50 grader co. Det foregår derfor ingen strukturendringer i materialet.

Kontakt avdeling elektrolytisk hardforkromming

Åsmund Olsen                 

Mobil: 48 10 45 20                 

E-post: 48104520olsen@gmail.com            

Alexander Myrstad 

Mobil: 46 80 69 15

 E-post: div46806915@googlemail.com

ELEKTROLYTISK HARDFORKROMMING

Et av våre sterke satsingsområder er elektrolytisk hardforkromming, og keramisk og termisk overflatebehandling. Med mer enn 25 års erfaring og kompetanse er vi de eneste nord for Trondheim innen elektrolytisk overflatebehandling, og er en av de ledende innen dette spesialfeltet i Norge i dag.